ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας έχει καθιερώσει πολιτική ποιότητας, υγιεινής  και ασφάλειας εφαρμόζοντας σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points –Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).
 
Πρόκειται για ένα σύστημα  πρόληψης που αναγνωρίζει, προλαμβάνει και αντιμετωπίζει πιθανούς κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν σε όλα τα στάδια από την παραλαβή, αποθήκευση και διαχείριση των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας μέχρι την παραγωγή και τελική διάθεση του παραγόμενου προϊόντος. Μέσω αυτού  του συστήματος τηρούνται διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παράγει μια επιχείρηση